’t Tribunaal voor dit uitschot

Onze corona-gestoorde politici zijn chantabel gemaakt door ze medeplichtig te maken aan misdrijven tegen kinderen. Daarom zie je ze ook alle 150 deze Corona-hoax serieus nemen. Verplichte app’s , verplichte vaccinaties, geen bewegingsvrijheid en geen mensenrechten.

Of ze nu veel extra maatregelen willen of wat minder maakt niet uit, ze spelen allemaal dit vernietigende theaterstuk mee. Uit angst of hebzucht, of een combinatie van beiden. Wat ze niet doen onder zulkse omstandigheden is ons land en haar bevolking dienen. Ze dienen alleen de satanisten/ luciferians aan wie ze hun posities te danken hebben. Dat maakt ze dus ongeschikt als volksvertegenwoordigers. Want ze dienen niet de bevolking, maar het Kwaad.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is trut-corona.jpg

400 DOLLAR IS THE PRICE DR’S GET FOR THE LIFE & HEALTH OF YOUR CHILD

As they table above explains, Blue Cross Blue Shield pays pediatricians $400 per fully vaccinated child. If your pediatrician has just 100 fully-vaccinated patients turning 2 this year, that’s $40,000. Yes, Blue Cross Blue Shield pays your doctor a $40,000 bonus for fully vaccinating 100 patients under the age of 2. If your doctor manages to fully vaccinate 200 patients, that bonus jumps to $80,000. But here’s the catch: Under Blue Cross Blue Shield’s rules, pediatricians lose the whole bonus unless at least 63% of patients are fully vaccinated, and that includes the flu vaccine. So it’s not just $400 on your child’s head–it could be the whole bonus. To your doctor, your decision to vaccinate your child might be worth $40,000, or much more, depending on the size of his or her practice.”


75 jaar vrijheid – Stop de onrechtmatig uitgeroepen lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen nu!

Wij het volk der Nederland hebben geconstateerd dat de data op grond waarvan de pandemie en vervolgens de noodtoestand is uitgeroepen, en waarbij het kabinet heeft gekozen voor deze ‘intelligente lockdown’ incorrect zijn waardoor de lockdown het volk der Nederland op onrechtmatige wijze is opgedrongen.

Wij het volk der Nederland hebben geconstateerd dat de draconische maatregelen van het kabinet en minister president Mark Rutte regelrecht in strijd zijn met de mensenrechten.

Wij verklaren hierbij dat wij onze vrijheid herpakken en ons niet laten verplichten tot het installeren van een corona controle app, waarbij ons recht op privacy uitermate in het geding zal raken. Wij zullen rechtszaken aanspannen in samenwerking met de autoriteit bescherming persoonsgegevens als blijkt dat het kabinet het Nederlandse volk zal dwingen tot installeren van een corona-controle/klik app.

Wij gaan niet akkoord met een totalitaire controle en politiestaat.

Wij verklaren hierbij baas te zijn, en blijven over eigen lijf en zullen niet akkoord gaan met verplichte, noch gedwongen vaccinaties, nu of in de toekomst.

PETITIE – Stop lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen NU

Onderstaand bericht worden dhr. Wilders en schandknaap Mark Rutt/ P.M. of the Netherlands geimpliceerd aanwezig te zijn geweest bij het publiekelijk vermoorden van een of meerdere kinderen. In Zwolle, onder auspicien van het Nederlandse Koningshuis (Duitsland).

Dit om de beide parle-mentariers chantabel en beheersbaar te maken. Ze zijn medeplichtig gemaakt aan moord en zullen nu altijd doen wat het koningshuis van hen eist. En het Koningshuis van Nederland wil de vernietiging van Nederland, het Nederlanse Volk en haar welvaart.

Maar wanneer het Koningshuis de organisatoren waren, dan zijn zij meer schuldig en hebben meer te verliezen dan de in de val gelokte politici. Het Koningshuis organiseerde en betaalde alles. En de koning en de Oranjes hebben meer te verliezen dan individuele politici. Dus wat gaat de koning boven hun hoofd hangen, toe dan. Dan hangt dat hoerenjong (WimLex) netzo hard als diegene die hij verraad. Dus hij kan helemaal niks met die informatie, want die ligt teneerste al op straat. En wanneer hij praat of snitched dan gaat hij mee, dan gaat het hele Huis mee, de afgrond en vergetelheid in.

En dat is precies waar het Kwaad op aarde (Jesuiten) naar toe gaan according to Judgement: oblivion. We will murder evil here on Earth beyond it’s grave.

The Truth, will set us all Free. All of us, even His Orange butt-hole.

Een meme is geen bewijs, netzomin als een FB post dat is, en er staan zware beschuldigingen in onderstaande gedeelde informatie.
Van Marx “Oh dÏ zak” Rutte neem ik het gelijk aan, die is schuldig als wat. Want dat is een pathologische leugenaar en een satanische Sodomiet die al bukt en door de knieeen gaat voor een schouderklop.

Met dhr Wilders publiceer ik dit onder voorbehoud. Maar het zou wel gelijk verklaren waarom hij zo hard meehuichelt met de Corona-scare-hoax, en zo graag iedereen wil opsluiten in huis met zware quarantaine maatregelen (en zo Marx als redelijk kan laten overkomen onderwijl samen NL vernietigend). Wilders weet dat dit een hoax is en toch gaat hij vollop mee in het nieuwe abnormaal. It is a scam. Waarom vecht Wilders en FvD nu ineens tegen het NL’se volk? Omdat hij gechanteerd wordt door die andere satanische Sodomiet (Koning Willem van Oranje Nassau/ Duitsland).

De Koning en familie hebben meer te verliezen bij de Waarheid dan iedereen die nu gechanteerd of omgekocht wordt door hen. Besef dat goed als je weer bedreigd wordt, en laat de Koning dat ook beseffen. Bij de Waarheid en openbaring is het de Koning die eraan gaat. Alleen het duister en jullie angst/zwijgen kan de koning in het zadel houden, besef dat goed. Die chantage is alleen bluf. The Truth will set us free.

Promoting and telling the Truth will set us all free. All of us.

ITCCS.ORG and The International Tribunal into Crimes of Church and State

Sidenotes to below Testimony:
– The statements/ cases are copy/pasted together and I do not know if the ITCCS did that or poster itself. They can mix truths with falsehoods and thereby tainting the true information. I do not see a direct connection to ITCCS.
– couple of testimonies I knew of, some are new.
– on their website I could not find this presentation of degeneracy in the Dutch elite power circles.
– I trust Kevin Arnett and his words over any political pr-person’s lies and denial. His words, thougts and judgement hold more value and weight then the words of any king, ruler or religious magistrate. This is how a true warrior of God looks like. This is how a souldier of Humanity looks like. Not a brute, but a decent and friendly real human being.

Ruthless in his thinking and fighting, civilised in his behaviour. He could be you; a son/child of God, and a warrior of the Light/ the truth.

This is how a Champion of Humanity can look like, everything is a choice. Being a legend too.Rev. Kevin Anett, Souldier of Humanity

Kindermoord door de Nederlandse kroon

De getuige Anne Marie van Blijenburgh (zie foto) verklaarde in 2014 voor het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) aanwezig te zijn geweest bij rituele kindermoorden gepleegd in Nederland en België. De slachtoffers werden geregeld door de broers van Korlaar die onderdeel zijn van een crimineel syndicaat. Beatrix was de opdrachtgever en financierde de boel. Haar zoon prins Johan Friso, premier Mark Rutte, Geert Wilders en andere personen van de politieke top waren volgens de getuige aanwezig bij deze martelpartijtjes. Ze verklaarde tevens over jachtpartijen waarbij in de bossen rond de koninklijke paleizen op kinderen werd gejaagd. Kinderen die uiteindelijk als wild werden neergeschoten.

Deze publieke getuigenis is onderdeel van een serie onthullingen waarvan details door het ITCCS (Internationaal Tribunaal inzake Misdaden door Kerk en Staat) naar buiten zijn gebracht. De misdaden die zij beschrijft zijn zowel grotesk als weerzinwekkend. Het werpt een ander licht op zaken zoals Robert M., Marc Dutroux en Demmink, die verweven blijken te zijn met een gigantisch netwerk van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel, kinderporno en Satanische rituelen tot kindermoord aan toe.

Deze misdaden blijken niet alleen verweven te zijn met de maffia, maar ook met justitie, de politie en de politieke top inclusief het koningshuis. Wat er plaatsvindt is totale waanzin, maar helaas de gang van zaken achter de schermen van de politieke elite. Bovendien is het een wereldwijd fenomeen, zoals uit velen getuigenverklaringen blijkt. Politici en topambtenaren nemen deel aan weerzinwekkende praktijken en worden daar gefilmd of gefotografeerd. Deze beelden worden vervolgens ingezet om daarmee later politieke druk uit te oefenen of voor afpersing.

De getuige, die zelf als jurist werkzaam was binnen de Nederlandse justitie, begint haar getuigenis met:

“Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar. Samen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar een criminele organisatie genaamd het Octopus Syndicaat (E*: dit is in Nederland een andere term voor Ndrangheta, een misdaadnetwerk gelinkt aan de Italiaanse maffia). Ze zijn vanaf 1960 tot op de dag van vandaag nog steeds actief. In opdracht van koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld die ten aanzien van een publiek werden gemarteld, verkracht en vermoord. Deze kinderen werden geregeld via jeugddetentiecentra in Nederland.”

Kevin Annett (ZIE FOTO2), de woordvoerder van de ITCCS, vertelde in een recent interview dat er zich inmiddels ook een getuige heeft gemeld die werkzaam was bij een jeugdgevangenis en het verhaal van Van Blijenburgh bevestigt. Volgens deze getuige gaf koningin Beatrix de opdracht om kinderen over te plaatsen of werkzaam te stellen binnen het koninklijk paleis, waarna ze telkens spoorloos verdwenen.

Volgens Van Blijenburgh waren de jeugddetentiecentra die benaderd werden aanvankelijk blij met dit verzoek vanuit het koninklijk hof, om kinderen te leveren die voor een bepaalde periode bij de koningin in dienst konden komen. Ze dachten aanvankelijk dat de koningin een erg sociale vrouw was door deze jongeren een nieuwe kans te geven. Ze verstrekten zonder enige twijfel de persoonlijke dossiers van bepaalde kinderen aan de criminelen.

Als de jeugddetentiecentra wilden controleren of deze informatie allemaal wel klopte, werd hen een naam en telefoon nummer gegeven van een hoge ambtenaar aan het hof van koningin Beatrix, die bevestigde dat er inderdaad kinderen gezocht werden om voor een bepaalde tijd op het paleis te komen werken. Uit een drietal dossiers die telkens overhandigd werden, selecteerden de betrokken criminelen een kind of tiener die geen (contact met) familie meer had. Ze vertelden de jeugdgevangenissen dat dit het type kind was waar ze naar op zoek waren.

In de veronderstelling dat het kind op sollicitatiegesprek bij het hof zou gaan, werden er nieuwe kleren gekocht zodat het kind er goed gekleed uitzag. In werkelijkheid werd het slachtoffer echter op de trein naar Zwolle gezet. Zo vertelt de getuige:

“In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet operationeel was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en net deden of het een hotel was. Het kind kreeg wat te drinken en met dat drankje werd het gedrogeerd. Naast het hotel was een gebouw waar de voorstelling zou plaatsvinden. In dat gebouw gingen de mensen zitten en op een zeker moment werd het kind door de criminelen naar binnen gebracht. Het werd gemarteld, verkracht en op brute wijze vermoord voor de ogen van de toeschouwers.”

Volgens Blijenburgh speelde prins Johan Friso (de tweede zoon van koningin Beatrix) een prominente rol. Er is haar verteld dat Johan Friso behoorlijk geestelijk gestoord was en een ongezonde interesse in jonge kinderen had. Hij was dermate gestoord dat hij elke dag een psychiater aan zijn zij had. De naam van deze psychiater is Guus Pareau Dumont.

Volgens de getuige organiseerden de Korlaar-broers de moordpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix die het geheel bovendien financierde. De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wilde nemen, dus de ruimte zat vol met hooggeplaatste Nederlanders: ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die de criminelen op de foto konden zetten, om ze daar later mee te chanteren om zo crimineel voordeel te verkrijgen.

De namen die Van Blijenburgh noemt naast prins Friso zijn:

• zijn psychiater Guus Pareau Dumont;

• Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, in gezelschap van een oudere man, waarschijnlijk

• George Soros;

• Donner en Ernst Hirsch Ballin, beide voormalig minister van Justitie;

Mr. Van den Emster, jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland;

• Dick Berlijn, Oud-commandant van het leger;

Gerlof Leistra, journalist van het weekblad Elsevier;

Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, tevens rechter en de Presidente van de rechtbank in Amsterdam;

Mark Rutte, de huidige minister-president; en

Geert Wilders, parlementslid en politiek leider van de PVV.

De getuige vervolgt:

“Er waren steeds ongeveer vijftig mensen als ik daar naar toe werd gebracht. Ik ben er drie keer mee naar toe genomen. Ik heb elke keer dat ik er was, gezien dat er een kind werd gedood. Ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood. Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren en dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier, zoals ik dit zojuist heb beschreven.”

In het recente interview dat EllaSter met Kevin Annett had, vertelde hij dat Zwolle een belangrijk knooppunt is in de kinderhandel en er banden zijn met Madeira. Vanuit dit Portugese eiland worden er blijkbaar ook kinderen naar Zwolle gebracht. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme (Europese) landen rond de Middellandse Zee, zoals: Portugal, Zuid-Italië, Griekenland, Roemenië of Noord-Afrika.

Van Blijenburgh zegt al ruim tien jaar geleden de krant de Telegraaf benaderd te hebben om dit verhaal naar buiten te brengen. De betrokken journalist sprak met alle jeugdgevangenissen en bevestigde dat er inderdaad kinderen geselecteerd werden, waarvan verondersteld werd dat zij aan het hof van Beatrix zouden gaan werken. Blijkbaar waren medewerkers van deze jeugddetentiecentra echter na verloop van tijd achterdochtig geworden, omdat men nooit meer iets vernam van deze kinderen.
Er werd tegen deze journalist zelfs verteld dat Beatrix ze blijkbaar opat, omdat deze kinderen — telkens nadat ze op de trein naar Zwolle waren gezet — met hun dossiers spoorloos verdwenen. In werkelijkheid werden ze vermoord in een speciaal daarvoor ingericht theater waarin de politieke top had plaatsgenomen. De getuige zegt te weten waar de lichamen werden gedumpt.

“Nadat ze vermoord waren werden ze eerst in een koelcontainer gegooid die achter het gebouw stond. Na een aantal ‘voorstellingen’ werd deze container naar België gebracht waar men een stuk land had, waar de lijken in een massagraf werden begraven.

In het interview van 15 oktober 2016 zegt Kevin Annett later met de getuige op de locatie van een van deze massagraven geweest te zijn. Van Blijenburgh wil niks liever dan dat de betrokken criminelen levenslang worden opgesloten. Ze heeft naar eigen zeggen de misdaden al vanaf 2004 bij de autoriteiten gemeld, maar elke instantie weigerde de zaak te onderzoeken.

Ik heb met elke politieagent gesproken die ik maar kon vinden, elke ambtenaar van justitie, ik heb Interpol hierover ingelicht, ik ben zelfs naar de rechtbank gegaan om te kijken of ik een openbare aanklager kon vinden die de zaak zou kunnen onderzoeken. De rechtbank vertelde me dat het mijn probleem niet was. Het was het probleem van de samenleving en de rechtbank wilde geen opdracht aan de aanklager geven om dit te onderzoeken. Ik heb letterlijk alles gedaan om dit opgehelderd te krijgen. Ik heb het idee dat alles gesaboteerd werd, omdat koningin Beatrix en het Nederlandse hof erbij betrokken waren.

En telkens als er iemand de zaak wilde onderzoeken, werden ze op de schouders getikt en werd hen gezegd: «Doe dit niet, want koningin Beatrix wil het niet hebben.» Als je had gezien wat ik heb gezien, het zal altijd bij me blijven. Ik kan het niet van me af zetten, want het is een van de wreedste dingen die ik ooit gezien heb. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. De idioten.”

Van Blijenburgh is heel, heel boos.
Ze vertelt dat ze door haar toenmalige man gedrogeerd werd en mee werd genomen naar deze voorstellingen. Op weg terug naar huis, een rit van 100 kilometer, kwam ze plotseling weer bij haar positieven en realiseerde zich dat ze net getuige was geweest van een moord op een kind.
Ze barstte in tranen uit. Haar man zat achter het stuur en sloeg zijn arm om haar heen en zei: “Maak je niet druk, dat zijn kinderen van een achterstandsgezin, het zijn wezen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze vermoord zijn.” Van Blijenburgh vervolgt haar getuigenverklaring: “Het is vreselijk. Ik kan het niet beschrijven. Het is verschrikkelijk dat die mensen daar zaten, toekeken en niks deden.”

Volgens Van Blijenburgh is haar ex-man nog steeds betrokken bij dergelijke moorden. “Als je je realiseert hoeveel mensen sinds 2004 vermoord zijn,… het is 10 jaar geleden, ze vermoorden misschien 10 tot 20 mensen per jaar, als het niet meer is. Het is verschrikkelijk. Ik heb de politie verteld over vier plaatsen in Nederland die als massagraf gebruikt worden. Nooit, nooit heeft enige politieagent de moeite genomen om te gaan kijken.”

Ondanks dat Van Blijenburgh precies weet waar die plekken zijn, realiseert ze zich ook dat men alle tijd heeft gehad om de lichamen te laten verdwijnen, aangezien men weet dat ze naar de politie is gestapt. Het uitblijven van enig politieonderzoek staat in schril contrast met andere moordzaken.

“Als je normaal gesproken in Nederland een lichaam met bloedsporen in huis vindt, gaat de politie de zaak met 20 tot 30 mensen onderzoeken. Maar wanneer je tegen de politie zegt: «Ik weet vier plekken in Nederland die als massagraf gebruikt worden, met in elk graf 20 tot 50, misschien wel 100 lichamen die daar begraven zijn,» is er niemand die het onderzoekt, niemand die naar die plekken toe gaat.”

ZOEK FILMPJE ZELF OP YOUTUBE WANT FACEBOOK LAAT DAT NIET TOE

Van Blijenburgh is geen leugenaar of schizofreen..!!
Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat Van Blijenburgh een eenzame gek is, die maar wat roept om wraak te nemen op haar ex-man en het establishment. Haar getuigenis staat echter niet op zichzelf, maar is in lijn met allerlei vergelijkbare verhalen die getuigen wereldwijd vertellen over Satanische offerrituelen waarbij de elite betrokken is. Bovendien is Van Blijenburgh’s verklaring officieel bekend gemaakt door het ITCCS en tevens wijd verspreid via het internet. De aanklachten zijn niet weerlegd of tegengesproken door degene die beschuldigd worden. Als dergelijke publiekelijke beschuldigingen niet worden weerlegd heeft dat ook juridische implicaties, omdat men daarmee impliciet schuld bekent.

WE PLAATSEN HIERONDER VERKLARINGEN VAN ANDERE GETUIGEN

-EVENEENS VAN ELLA STER

DIE DEZE HELE WERELD VAN ‘SMURRIE-EN-DREK’ BEVESTIGEN..!

Het zijn de lokale netwerken die zijn verbonden met een wereldwijd netwerk. Overlevenden die als kind binnen deze netwerken zijn misbruikt, vertellen dat ze de hele wereld over vlogen en in de kastelen en paleizen van de aristocratie op gruwelijke wijze misbruikt zijn. Hieronder een greep uit deze getuigenissen. FOTO 3

Fiona Barrnet
Fiona Barnett uit Australië was slachtoffer van ritueel misbruik door de elite en is ofwel getuige ofwel direct slachtoffer geweest van allerlei gruwelijke zaken: satanische rituelen, verkrachting, martelpraktijken en moord. Ze deed tevergeefs aangifte en heeft bij autoriteit na autoriteit en instantie na instantie en zelfs bij een speciaal in het leven geroepen onderzoekscommissie verslag gedaan… allemaal tevergeefs. Ze vertelt niet alleen over het bestaan van een satanisch pedonetwerk en het daarmee verweven internationale netwerk van mensenhandel in kinderen, maar noemt namen van diverse beroemde en hooggeplaatste personen die deel uitmaken van dit netwerk.

Het netwerk reikt tot in de hoogste kringen en ze noemt 3 voormalige Australische premiers en een voormalige Amerikaanse president. De betrokkenen zijn volgens haar geïnfiltreerd in alle sleutelposities en organisaties in Australië. Fiona Barrnett spreekt ook over jachtpartijen waarbij de elite op blote kinderen jaagt die vervolgens worden verkracht, precies zoals hierboven ook Anne Marie van Blijenburgh getuigt. Over haar strijd om de daders van deze weerzinwekkende misdaden berecht te krijgen zegt Fiona Barnett: “De manier waarop ik ben behandeld voor het aangeven van de misdaden waarvan ik getuige en slachtoffer ben geweest, was vele malen erger dan mijn oorspronkelijke ervaringen van misbruik.” Luister naar haar korte persverklaring van 4 minuten

ZOEK FILMPJE ZELF OP YOUTUBE WANT FACEBOOK LAAT DAT NIET TOE

Toos Nijenhuis
Toos Nijenhuis is een van de Nederlandse ITCCS-getuigen die een uitgebreide getuigenverklaring bij het ITCCS heeft afgelegd. Ze beschrijft rituelen zoals ze binnen de satanische sekte worden gehouden en hoe ze als vijfjarig meisje door haar opa en vader werd verkracht terwijl ze op een altaar lag. Ze werd als jong meisje over de hele wereld gevlogen en bezocht allerlei koninklijke paleizen waar ze telkens veelvuldig werd gemarteld en verkracht. Ze vertelt over de betrokkenheid van de top van de Katholieke kerk alsmede kopstukken van andere religies. Ook beschrijft ze de betrokkenheid van de koningshuizen en noemt een aantal figuren binnen het Britse en Nederlandse koningshuis bij naam.

De ‘kinderen’..
Een paar jaar geleden kwamen schokkende videoverklaringen over een satanisch pedonetwerk naar buiten van Gabriel en Alisa, twee Britse jonge kinderen van Ella Draper. De kinderen vertellen in detail dat ze in de religieuze sekte van hun vader seksueel misbruikt en mishandeld worden en moeten meehelpen om baby’s te doden. Het misbruik vindt onder andere op school plaats en de kinderen worden meegenomen naar allerlei orgieën waar het schoolhoofd, leraren, politie-agenten, sociaal werkers en ouders bij zijn betrokken. De kinderen spreken over rituelen waarbij schedels van baby’s worden gebruikt in allerlei bloedrituelen.

Er is een kort politieonderzoek waarbij de kinderen worden ondervraagd. Uit medisch onderzoek blijkt dat de anus en het rectum van de kinderen is beschadigd en littekenweefsel vertoont. Het wordt al spoedig in de doofpot gestopt en uiteindelijk wordt niemand vervolgd. Al vrij snel erna wordt moeder Ella Draper in staat van beschuldiging gesteld. Men verwijt haar dat ze de kinderen heeft geïnstrueerd om deze verklaringen af te leggen, omdat ze binnen het conflict met haar ex de voogdij van kinderen wil krijgen. De kinderen worden bij haar weggehaald door de zogenaamde kinderbescherming en Ella Draper moet het land uitvluchten omdat ze wordt vervolgd.

Het schandaal is uitgebreid vastgelegd op dit blog . Helaas zijn veel video’s inmiddels verwijderd. De getuigenverklaring van Alisa en Gabriel tonen grote overeenkomsten met het schandaal in het Drentse Emmercompascuum.. Ook daar verklaarden talloze kinderen dat ze op school werden misbruikt en werden meegenomen naar een sekskelder onder de school. Uiteindelijk deed de politie uitgebreid onderzoek en concludeerde dat de kelders helemaal niet bestaan. Ook hier werden uiteindelijk de ouders, die hun claims niet wilden intrekken, vervolgd en veroordeeld wegens smaad en laster. De redactie van Ella Ster is onlangs door één van deze ouders benaderd die zich zegt te herkennen in het verhaal van satanische netwerken.

Theresa
De ZAAK doet ook denken aan de getuigenverklaring van Theresa , een Brits meisje dat spreekt over een satanisch pedonetwerk waarbinnen kinderen worden vermoord. Ze vertelt dat ze als jong meisje op elite seksfeestjes soms wel 20 tot 30 keer werd verkracht. Ze onderging gedwongen abortussen en beschrijft offerrituelen met dieren en kinderen die volgens haar moeder op een enorme schaal plaatsvinden. Theresa werd regelmatig naar een paleis buiten de stad gebracht waar de rituelen plaatsvonden. Dat paleis was eigendom van zeer rijke mensen .

Ze vertelt dat haar oma het hoofd was van de lokale Luciferiaanse sekte. Theresa en ook andere kinderen van 4, 5 en 6 beschrijven in detail satanische rituelen en ceremonies. Theresa’s psychiater heeft een officiële verklaring afgegeven dat de dingen die ze beschrijft, daadwerkelijk zijn gebeurd. Er zijn in deze zaak diverse sekteleden veroordeeld voor verkrachting. Wanneer ze over de gruwelen vertelt is haar gezicht uitdrukkingsloos en de intonatie mat.

Hetzelfde valt op bij de getuigenis van Kendall , de seks-slaaf die recentelijk met haar ervaring bij Dr. Phil naar buiten is getreden. De matte uitdrukking houdt aan totdat Teresa volschiet wanneer ze vertelt over haar kind dat ze op 11-jarige leeftijd kreeg en moest achterlaten in het paleis van de satanisten. Deze getuigenis is van tientallen jaren geleden en geeft aan dat dit soort praktijken al decennialang, maar waarschijnlijk al eeuwenlang plaatsvinden.

Regina Louf
Bovenstaande getuigenissen komen overeen met die van Regina Louf die als jong Belgisch meisje werd misbruikt door mensen in hoge kringen. Men probeerde aanvankelijk haar getuigenis van seksueel misbruik tijdens elitaire pedofeestjes af te doen als ongeloofwaardig en fantasierijk. Totdat het lijk van een ander meisje werd gevonden op de champignonkwekerij van Nihoul, die precies op de wijze gestorven bleek te zijn zoals beschreven door Regina Louf.

Anneke Lucas GEEN FOTO
“In het netwerk waaraan ik verkocht was, werden de kinderen hardhandig gedwongen hun mond te houden.” Zo vertelt een Belgische klokkenluider aan ‘Global Citizen’ “kinderen die werden gezien als een bedreiging, werden gedood. Kinderen werden gedood door bepaalde leden van dit netwerk, waarin jongens vaker werden gebruikt voor martelingen, en meisjes werden verkracht. Maar meisjes werden ook gedood.”

Anneke Lucas spreekt in meer details over haar ervaringen in andere publicaties en op podcasts, waarin ze het heeft over een van de martelingen die ze onderging, met insecten bijvoorbeeld. Ze bevestigt ook de opoffering van kinderen in Luciferiaanse rituelen waar zij zelf werd misbruikt. In een email aan Ella Ster bevestigt ze dat haar verleden overeen komt met de verhalen van andere getuigen.

Sandra Fecht
Kevin Annett heeft de Canadese therapeute Sandra Fecht diverse keren in zijn radioshow Radio Free Kanata te gast gehad. Sandra Fecht heeft honderden slachtoffers van satanisch ritueel misbruik behandeld. Toen ze zelf bedreigd werd vanwege haar werkzaamheden en aangifte deed bij de politie, vertelde een politie-agent haar: “Sandra, je moet weten dat jouw aangiftes bij voorbaat worden gewist of ‘verdwijnen’.” Ze zei daarover: “Op dat moment wist ik dat er écht iets aan de hand is.” (luister naar dit interview met Sandra Fecht ZOEK FILMPJE ZELF OP YOUTUBE WANT FACEBOOK LAAT DAT NIET TOE vanaf minuut 2:00)

Maar zo zijn er veel meer getuigen die steeds weer hetzelfde verklaren: de elite houden seksfeestjes waarbij kinderen worden mishandeld, verkracht en vaak vermoord. Zoals Jay Parker die in een satanische Illuminati-familie is geboren en slachtoffer werd van het MONARCH mind-control-programma en satanisch ritueel misbruik. Ook Cathy O’Brien was slachtoffer van dit, op trauma gebaseerde, mind-control-programma van de CIA.Zij beschuldigt ook regelrecht en direct Hillary Clinton van misbruik van een minderjarig kind..!

Dan kun je hier de video bekijken van Rache , een voormalige super soldier die in detail beschrijft hoe deze martelpraktijken en satanische rituelen er aan toe gaan. Ze legt ook uit dat het een vorm van energie-vampirisme is. Ook Teal Swan werd als kind aan een satanische sekte verkocht en heeft haar ervaringen in detail naar buiten gebracht. Ze bevestigt de hierboven beschreven praktijken. Ze vertelt dat de ontvoeringen, mensenhandel en moord van kinderen op een gigantische schaal plaatsvinden.

SATANISME EN RITUEEL KINDERMISBRUIK:

EEN CONFRONTERENDE REALITEIT..!

Besef dat satanisch kindermisbruik een dagelijkse wereldwijde praktijk is. Elk geval is beslist geen geïsoleerde incident, want we hebben te maken met een wereldwijde organisatie die veel macht en middelen ter beschikking.heeft. Deze pedofiele netwerken worden bestuurd door satanische groepen, waaronder het Vaticaan en bepaalde takken van de vrijmetselarij. Ook zijn er overheidsinstanties bij betrokken, koningshuizen, zoals je hierboven hebt gelezen. En veel, heel veel politici. Daarbij worden occulte rituelen uitgevoerd, om energetisch voedsel voor de energie-vampieren te creëren..En deze praktijken zullen doorgaan totdat de samenleving stopt haar kinderen te offeren aan de controleurs. Wanneer we niet meer wegkijken en ons ongeloof over deze smurrie-en-derrie afschaffen..!

Hoe de daders proberen te ontsnappen.. ‘In het belang van ‘nationale veiligheid’..!
Tot slot plaatsen we hier een documentaire van de Australische televisie, getiteld ‘60 minutes Australia’ over pedofiele netwerken in Groot-Brittannië. Het wereldwijd (satanisch) kindermisbruik, wordt begaan door politici en andere hooggeplaatste pedofielen. En ja, deze misdadigers dienen natuurlijk nu een verhaal te hebben, juridisch gezien, om de onderzoeken die nu in alle landen lopen, te torpederen. Het verhaal van het gevaarlopen van de ‘Nationale zekerheid’ wordt nu zelfs als excuus gebruikt om deze dagelijkse praktijken geheim te houden en te beschermen. Laten we het erop houden, dat deze ‘mensen’ behoorlijk desperaat aan het worden zijn.

Onze Min. president Marx Rutte mét .. en zonder corona-kopvod.

en da’s ook geen Gezicht.

Gepubliceerd door drieboertjes

https://www.tonysmelody.nl/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: